Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Mùa

  Tác giả:

  Lúa ắp đầy xe, ngoặt cổng làng
  Chim mùa reo hót chuyện râm ran
  Ô hay! Cánh bướm hồn nhiên cũng
  Trắng muốt bay theo những lượm vàng!…

  Rơm mới thơm lừng trải lối xe
  Trời xanh con mắt – nắng như hè
  Nhà ai bồ bịch đang quây cót
  Khoai giống bên thềm mận trắng nia…

  […]