Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Tôi chỉ viết trên giấy có kẻ giòng

  Tác giả:

  […]

  Một niềm yêu tôi không đổi thay
  Một niềm tin tôi không thay đổi
  Viết trên giấy có kẻ giòng.

  Là nhà văn
  Tôi đã viết suốt ba mươi năm
  Là chiến sĩ
  Tôi là xạ thủ cấp kiện tướng trung đoàn
  Tôi có thể viết như bắn
  Trên giấy không kẻ giòng
  Nhưng tôi vẫn viết trên giấy có kẻ giòng
  Như cái thuở vỡ lòng tập viết

  Với nhiều người
  Giấy không kẻ giòng dễ viết đẹp
  Nhưng với tôi
  Không có gì đẹp hơn
  Viết ngay và viết thẳng.

  […]