Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Ngoại ô mùa đông 1946

  Tác giả:

  […]

  Người tụ về nép góc hào bình thản
  Hà Nội ca và chiến đấu quanh ta
  Xưa đây lối xóm cầm ca
  Bốn mùa ngả nghiêng trụy lạc
  Khăn lụa che ngang mày thét nhạc
  Gót chân xanh khép giọng Tì bà

  Em gái Ngã Tư Sở
  Anh người thợ Nam Đồng
  (Đêm sênh ca khốn khổ
  Đập tan đàn khi nhạc mới mênh mông)
  Xác anh vùi lửa đạn
  Xác em vùi bên anh
  Khói súng mờ bay nhạt cả xóm xanh
  Lửa bừng cháy lên rực phía đô thành

  […]