Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Việt Nam ơi

  Tác giả:

  […]

  Người có triệu chúng tôi, tôi chỉ có một Người
  Tất cả sẽ ra sao
  Mảnh đất nghèo máu ứa
  Người sẽ đi đến đâu
  Hả Việt Nam khốn khổ?
  Đến bao giờ bông lúa
  Là tình yêu của Người?
  Đến bao giờ ngày vui
  Như chim về bên cửa?
  Đến bao giờ Người mới được nghỉ ngơi
  Trong nắng ấm và tiếng cười trẻ nhỏ?
  Đến bao giờ đến bao giờ nữa
  Việt Nam ơi?

 • Lời kỹ nữ

  Tác giả:

  […]

  Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo,
  Trời đầy trăng, lạnh lẽo suốt xương da.
  Người giai nhân: bến đợi dưới cây già;
  Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.

  Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt,
  Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi.
  Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi
  Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.

  Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt.
  Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi.
  Du khách đi. Du khách đã đi rồi.