Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Phấn son

  Tác giả:

  […]

  Trâm vàng lỏng khỏng trêu tình bướm,
  Áo trắng an ninh giữa lũy đồn
  Đành quên những kẻ ngoài sương gió
  Kiếm vạch tim sâu viết chữ Hờn

  Nghe chăng cô gái đô thành nội?
  Chinh chiến ba năm trống dập dồn
  Cờ son phất gió ngoài quan ải
  Xuân đến thanh bình, xuân đến luôn

  Ngàn mây nhè nhẹ trôi duyên dáng
  Dặm trắng rừng mai, máu đỏ ngòm
  Bóng ai múa giáo ngoài sương gió?
  Nhắn hỏi giùm xem biết mất còn

  Hỡi cô gái khép đôi tà áo
  Xuân nhật đăng lâu vọng cố nhân
  Chàng trai phong nhã ngày xưa ấy
  Đã bỏ tình riêng theo nước non

  […]