Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Tạ lỗi Trường Sơn

  Tác giả:

  […]

  Tội nghiệp Sài Gòn quá thể
  Tội nghiệp chiếc cầu Công Lý
  Có anh thợ điện ra đi không về
  Tội nghiệp những “bà mẹ Bàn Cờ” của những ngày chống Mỹ
  Lửa khói vỉa hè nám cả những hàng me
  Tội nghiệp những người Sài Gòn đi xa
  Đi từ tuổi hai mươi
  Nhận hoang đảo tù đày để nói về lòng ái quốc
  Có ai hỏi những hàng dương xanh
  Xem đã bao nhiêu người Sài Gòn hóa thân vào sóng nước
  Tội nghiệp những đêm Sài Gòn đốt đuốc
  Những “người cha bến tàu” xuống đường với bao tử trống không
  Tội nghiệp những ông cha rời khỏi nhà dòng
  Áo chùng đen đẫm máu
  Tội nghiệp những chiến trường văn chương, thi ca, sách báo
  Những vị giáo sư trên bục giảng đường
  Ưu tư nhìn học trò mình nhiễm độc
  Sài Gòn của tôi – của chúng ta.
  Có tiếng cười
  Và tiếng khóc.

  […]

 • Đêm nhớ trăng Sài Gòn

  Tác giả:

  đêm về theo vết xe lăn
  tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên vàng
  tìm tôi đèn thắp hai hàng
  lạc nhau cuối phố sương quàng cổ cây
  ngỡ hồn tu xứ mưa bay
  tôi chiêng, trống gọi mỗi ngày mỗi xa
  đêm về trên bánh xe qua
  nhớ em Xa Lộ, nhớ nhà Hàng Xanh
  nhớ em kim chỉ khíu tình
  trưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre
  nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè
  nắng Trương Minh Giảng lá hè Tự Do

  […]