Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Trừ đi

  Tác giả:

  Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ
  Có phải tôi viết đâu? Một nửa
  Cái cần viết vào thơ, tôi đã giết đi rồi!
  Giết một tiếng đau, giết một tiếng cười,
  Giết một kỷ niệm, giết một ước mơ,
  Tôi giết cái cánh sắp bay…trước khi tôi viết
  Tôi giết bão táp ngoài khơi cho được yên ổn trên bờ
  Và giết luôn mặt trời trên biển,
  Giết mưa và giết cả cỏ mọc trong mưa luôn thể
  Cho nên câu thơ tôi gày còm như thế
  Tôi viết bằng xương thôi, không có thịt của mình.
  Và thơ này rơi đến tay anh
  Anh bảo đấy là tôi?
  Không phải!
  Nhưng cũng chính là tôi – người có lỗi!
  Ðã giết đi bao nhiêu cái
  Có khi không có tội như mình!

 • Tiếng ru

  Tác giả:

  Con ong làm mật yêu hoa
  Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời
  Con người muốn sống con ơi
  Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

  Một ngôi sao chẳng sáng đêm
  Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng.
  Một người, đâu phải nhân gian?
  Sống chăng, một đống lửa tàn mà thôi!

  […]

 • Các vị La Hán chùa Tây Phương

  Tác giả:

  […]

  Các vị ngồi đây trong lặng yên
  Mà nghe giông bão nổ trăm miền
  Như từ vực thẳm đời nhân loại
  Bóng tối đùn ra trận gió đen.

  Mỗi người một vẻ, mặt con người
  Cuồn cuộn đau thương cháy dưới trời
  Cuộc họp lạ lùng trăm vật vã
  Tượng không khóc cũng đổ mồ hôi.

  Mặt cúi mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau
  Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
  Một câu hỏi lớn. Không lời đáp
  Cho đến bây giờ mặt vẫn chau.

  […]