Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Hợp tấu

  Tác giả:

  […]

  Ta vừa gặp ta
  Ánh sáng nằm nghiêng ngã ngửa
  Màu sắc dựa thành muôn cánh cửa
  Đêm và trưa
  Âm dương hòa đôi lứa
  Cảm giác tìm nhau tắm rửa
  Không gian với thời gian lần lựa
  Gặp nhau vừa khi đúng giữa
  Trong một giờ thiêng chung đụng
  Ấm cúng vô cùng
  Và sâu thẳm mông lung …

  […]