Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Ca dao

  Tác giả:

  […]

  Bây giờ cá nhảy nghiêng cây
  Chim chuyền bụi ớt cỏ dày phân bua
  Nỗi niềm hè hạn thu mưa
  Là tâm sự của quê mùa nông dân
  Xưa kia tôi đã có lần
  Và bây giờ đã đôi phần tôi quên
  Viết thơ là trở lại bên
  Con người thôn nữ răng đen hai hàng
  Hội nào em lỡ chửa hoang
  Và em đã khóc lệ tràn như mưa

  […]