Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Nhớ ngày thủ đô kháng chiến

  Tác giả:

  […]

  Còn nhớ mãi không quên
  Anh ba-gác chở bao gai chất đống
  Rồi lao xe ra ngăn lối xe thù.
  Chị hàng rau quang gánh quẩy quân nhu
  Tiếp tế cho anh em đánh giặc.
  Bác hàng thịt mài dao thật sắc
  Chờ ướm vào cổ họng giặc Tây.
  Em “Ga-vơ-rốt” giấu thư trong thùng đánh giầy
  Vừa chạy đưa tin vừa hát.
  Những cánh tay rồng nổi chàm xanh
  Đặt quả mìn cuối cùng xuống hố.
  Những chị mặt tàn hương loang lổ vết son
  Cầm mảnh bom thay xà beng xúc đất.
  Anh thợ tiện bị tù thời bí mật
  Nay thành chỉ huy quân sự liên khu
  Khuôn mặt cày sâu những vết đòn thù.

  […]

  Một người bạn tôi gặp trong đêm ấy
  Ra phố mua bao thuốc lá
  Chín năm sau anh mới trở về nhà.

  Ta mang ba mươi sáu phố phường đi kháng chiến
  Chín năm rừng lòng vẫn Thủ đô…