Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Tiễn bạn tiễn tôi

  Bạn đi trông cửa không ra cửa
  Tôi về nấu cháo lại thành cơm
  Ngoài nhà đầy nắng trong dầy khói
  Góc nhà hoa héo vẫn còn thơm

  Tôi ngồi trên chiếu
  Chiếu vá chiếu sờn
  Ngụm nước chè chát
  Khói đua nhau vờn

  Tôi nhắm đôi con mắt
  Tôi thu đôi bàn chân
  Rốt cuộc trời cũng tối
  Đâu cũng đầy bóng râm

  Bạn đi tôi ở nhà nằm
  Không hay có khách hỏi thǎm dọc đường
  Khách là khách đến thắp hương
  Đêm qua cành vắng giọt sương sa rồi
  Tôi đâu còn nữa là tôi
  Tiễn tôi là tiễn một hồi gió bay.