Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

  • Người hát tình ca

    Tác giả:

    […]

    Bản nhạc chưa kịp nhớ gam
    Lạc điệu trên phím dương cầm lạnh
    Đôi mắt ráo hoảnh
    Người nghệ sĩ ngừng chơi.

    Bọn trẻ dưới sân xô đuổi nhau cùng những nụ cười
    Huyên náo cả buổi chiều đầu tháng mười hai
    Từ ban công nhà ai
    Tiếng radio cũ kĩ.

    Phía ấy có người nữ ca sĩ
    Hát giọng soprano
    Tập xướng âm vào lúc bảy giờ
    Cả khi nóng nực lẫn khi lạnh giá…

    Nhiều khi
    Tôi thấy mình rất lạ

    […]