Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Tóc

  […]

  Chẳng thà em tự yêu lấy em
  Rồi chỉ vô tình mà anh ở đó
  Ai cũng đi đến hạnh phúc bằng rất nhiều buồn khổ
  Sao tóc em dài như dày vò

  Em cắt ngắn tóc mình sau mỗi cuộc chia xa
  Tưởng sẽ ngắn đi những nỗi buồn đang cũ
  Cái thời mình được lựa chọn đã qua
  Sao còn hư hao đi bởi vẫn biết mong chờ

  Mỗi ngày lại thấy tóc như vô tình mà dài
  Mỗi ngày lại thấy mình đang vội vàng bám vào từng cơ hội để được yêu…