Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Tương phản

  Tác giả:

  Trắng và Đen, đừng xếp lẫn vào nhau
  Đặt cạnh nhau chúng dễ dàng nổi bật
  Sáng và Tối sẽ nhập nhằng phân biệt
  Lúc hoàng hôn sắp lặn ánh trời.

  Chẳng dễ ai quên được mặt người
  Giữa ranh giới vô hình Sống – Chết
  Can đảm và Nhát hèn phút cuối cùng rõ hết
  Khi bàn chân chạm đất chiến trường.

  […]