Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Mỗi ngày trong vườn tôi

  Tác giả:

  […]

  Vườn tôi mưa rưng rưng từ khi tôi biết nhớ.
  Vườn tôi cây sào lỡ: không trái nào trên cao!
  Bởi em: một vì sao, tôi đầy tràn nước mắt!
  Bởi em: còn như mất, muôn đời là chiêm bao!
  Tôi hỏi cỏ. Nghẹn ngào. Tôi hỏi hoa. Hoa héo.
  Kìa con chim chèo bẻo bay đi rồi, hoàng hôn!

  Vườn tôi đầy trong hồn những mùa thương nhớ cũ

  […]