Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam
Có một lời bình to

“Bá Kiến thời hiện đại”

  1. Avatar Vào lúc 6:02 pm ngày 4 November, 2010 Bùi Xuân Lâm bình luận:

    Bá Kiên thời hiện đại có khác!


ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)