Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam
Có một lời bình to

“Một ngày”

  1. Avatar Vào lúc 10:41 am ngày 16 April, 2012 Nguyễn Ngọc Am bình luận:

    Bài này của Đinh Long viết khá đạt


ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)