Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Nguyễn Trãi trước giờ tru di

  Trên đường pháp trường con dâu ta trở dạ
  Tiếng cháu thét chào đời như tiếng nghìn chim lợn báo tang
  Đội ơn vua ban tã lót
  Để cháu khỏi bị chém trần truồng trên thớt!
  Ôi con đường ba họ ta đến nơi thọ hình
  Sao dài hơn đường mười năm Lam Sơn phò Thái Tổ
  Ông Cao Xanh bỏ kinh thành về rừng xưa ở
  Nơi vua lấy đất làm ngai, tình huynh đệ làm long bào
  Nơi ta mót dần xã tắc cho vua như mót lúa
  Chừng như ta đã đi con đường này từ Ải Bắc
  Tiễn cha già hay đưa tiễn đời ta ?
  Đêm mưa đá, mưa tròng ngươi, mưa xuống nghìn con mắt
  Ôi xã tắc
  Con đường nào cũng dẫn tới pháp trường
  Bàn tay chỉ đường nào cũng bàn tay đao phủ
  Thân tùng bách há phải thân mùng tơi
  Mây trắng xưa ơi
  Sao giờ toàn những đám mây mưng mủ?
  Ta thương xã tắc không mất về tay giặc
  Lại mất về tay bọn nịnh thần
  Triều đình ai cũng là Lê Sát1
  Mắt thiên tử như Nam Hải đố ai lấp đầy giai nhân?
  Luân thường đem gác gác bếp
  Chỉ ba ông đầu rau nhìn thấy dân
  Ôi Hàn Tín2, Bành Việt3, Phàn Khoái4
  Gió trung thần đang hú gọi hồn đi
  Dưới vòm trời Lã Hậu5
  Mưa tru di đỏ rực gió lăng trì …
  Vẫn biết vân cẩu bày trò sinh diệt chơi
  Lịch sử cợt đùa sai đúng
  Sao cứ quặn lòng nhìn đám trẻ lôi thôi
  Đội ơn vua không trói chúng
  Tội chết chém còn được vua ban đao phủ cõng
  Giá chỉ mình ta chui qua lỗ nẻ giữa đất dày trời cao ?
  Ừ, mây mù vừa làm cỏ sạch trăng sao
  Chợt gió dữ tru di mây trời từng đám
  Mặt trời văng ra như đầu thánh hiền bị trảm
  Sao phép nước dùng dao chém đại thần
  Để chém trẻ sơ sinh?
  Mai sau lấy gì chém sông núi?
  Đầu người đang rụng quanh ta
  Máu là nước lũ Hồng Hà dời non
  Hồn ta là đứa trẻ con
  Đi vào cõi chết vẫn còn ngu ngơ
  Nỗi oan không chết bao giờ
  Ta còn bị chém dọc bờ thế nhân…

  Sài Gòn, tháng 9 – 1993

  1. Lê Sát là công thần khai quốc nhà Hậu Lê, sau rất chuyên quyền, bị Lê Thái Tông bãi chức và xử tử. Đọc thêm []
  2. Hoài Âm Hầu Hàn Tín, đại tướng của nhà Hán, có công rất lớn trong chiến tranh Hán-Sở, giúp Hán Vương Lưu Bang đánh bại Sở Vương Hạng Vũ. Sau mưu phản, bị Lã Hậu (vợ Lưu Bang) lừa bắt và xử chém. Đọc thêm []
  3. Đại tướng, khai quốc công thần của nhà Hán, sau bị Hán Cao Tổ Lưu Bang tru di tam tộc Đọc thêm []
  4. Cũng là một khai quốc công thần nhà Hán, sau bị nghi ngờ làm phản và xử chém. Đọc thêm []
  5. Vợ Hán Cao Tổ Lưu Bang, trực tiếp tham gia triều chính, rất chuyên quyền, giết nhiều công thần của nhà Hán. Đọc thêm []

  Bình luận

  1. chung says:

   Đọc xong bài Nguyễn Trãi trước giờ tru di tôi cảm thấy thật đau xót, và cảm thấy uất ức cũng như tức giận, khinh bỉ với những tên bán nước hại dân, những tên tham quan, những tên nịnh bợ mà thời nào cũng có.

  2. UFO kute says:

   đau lòng thay cho kiếp người lận đận. vì nước vì dân để rồi phải mang nỗi oan trở về lòng đất khô.

  3. […] cảm ơn 4 lần trong 4 bài viết Nguyễn Trãi trước giờ tru di Trên đường pháp trường con dâu ta trở dạ Tiếng cháu thét chào đời như […]

  4. Thảo says:

   Tôi xin cảm ơn nhà Thơ Trần Mạnh Hảo , Đọc bài thơ xúc động tâm can và còn nguyên giá trị đến thời nay .

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)