Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Kính tặng sư Viên Thành

  Tác giả:

  Một mái am tranh cổ bạn tùng
  Bốn mùa sương gió tỏa mông lung
  Bên đồi dương vắng, dòng khe vắng
  Có kẻ giang hồ thấy nản chân

  Cửa Phật đây rồi, tôi thấy tôi
  Mơ trời cao cả luyến xa xôi
  Chuông chùa ngân rã mười phương mộng
  Khe biếc say kinh cá hận mồi.

  Ơi đạo sĩ ơi! tôi đến đây
  Van xin chút rượu gội đêm say
  Tôi người mê muội ham cùng cá
  Coi nhẹ trăm năm hận một ngày!

  Cảm tấm chân thành đạo sĩ thương
  Đón tôi trong cửa mở muôn phương
  Nhưng sen hồ lạnh mùa thu dậy
  Tôi nhớ hương cây cảm bụi đường.

  Từ biệt am ngàn tôi lại đi
  Lang thang chưa chán bước lưu ly
  Quen đời quán chật hồ thu rộng
  Chán kiếp bằng ngang sổ thẳng lỳ

  Đạo sĩ chờ tôi chán hải hồ
  Tôi chờ đạo sĩ lãng hư vô
  Tôi mơ đêm lạnh lòng sơn tự
  Ấp ngủ men ngàn đợi áo khô.

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)