Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Dịu dàng

  Tác giả:

  (Có ai bán cái dịu dàng
  Anh mua một gánh tặng nàng làm duyên)

  Tặng em N. 1989

  Dịu dàng là cánh chim câu
  Bay lên mà chẳng làm đau khoảng trời
  Dịu dàng là áng mây trôi
  Lững lờ mà chẳng hẹn người về đâu
  Dịu dàng là ánh trăng thâu
  Lúc vui thêm đẹp khi sầu càng xinh
  Dịu dàng là men của tình
  Nhắp môi đầy uống cả bình lại vơi

  Có ai tìm nấm mồ tôi
  Chăc rằng sẽ gửi ở nơi dịu dàng.

Bình luận

ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)