Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Một bước đường

  Tác giả:

  Một bước đường thôi nhưng núi cao
  Trời ơi, mây trắng đọng phương nào.
  Ðò ngang neo bến đầy sương sớm,
  Cạn hết ân tình nước lạnh sao?

  Một bước đường xa, xa biển khơi
  Mấy trùng sương mỏng nhuộm tơ trời.
  Thuyền chưa ra bến bình minh đỏ,
  Nhưng mấy nghìn năm tống biệt rồi.

  Cho hết đêm hè trong bóng ma,
  Tàn thu khói mộng trắng Ngân hà
  Trời không ngưng gió chờ sương đọng,
  Nhưng mấy nghìn sau ố nhạt nhòa.

  Cho hết mùa thu biệt lữ hành
  Rừng thu mưa máu dạt lều tranh
  Ta so phấn nhụy trên màu úa,
  Trên phím dương cầm, hay máu xanh?

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)