Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Phượng

  Tác giả:

  Mùa lá ngó lên
  Màu trời của lá
  Mây trời ngó xuống
  Mùa nước mưa nguồn

  Cồn cát tương lai
  Bãi trăng quá khứ
  Triều biển xô dài
  Áo lồng mặc thử

  Nước mắt do lai
  Miệng cười do thái
  Người đã nghiêng vai
  Và thân ngây dại

  Nước mắt trong hoa
  Khóc người cổ lạp
  Em sẽ mang hoa
  Về sông sóng đáp

  Những người ngồi đó
  Chờ đợi rất lâu
  Và trong khi đó
  Nước đổ dưới cầu

  Em bước qua mau
  Như màu hoa cũ
  Nắng hạ kia đâu
  Gọi hồn tu hú

  Trời sẽ bỏ đi
  Đất sẽ bỏ đi
  Nước sẽ bỏ đi
  Nghĩa là nghĩa là

  (Nguồn: Mưa Nguồn và Lá Hoa Cồn, NXB An Tiêm tái bản, Saigon 1973. Trong tập thơ có hai bài trùng tên nhau. Đặt thêm số theo thứ tự sắp xếp của tập.)

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)