Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Kể chuyện làng

  “Làng tớ ấy à…”
  Các cậu kể chuyện làng thích quá!
  Những rặng tre ôm vùng làng Bắc Bộ
  Những đồi chè mở suốt đất Trung du
  Bóng cây đa, quán nước, mái đình chùa
  Nhịp cầu đá nhẵn mòn từng phiến đá
  Mỗi miền làng là một pho lịch sử
  Bao thăng trầm mới kể đã nghe say.

  Làng tớ à! Tớ biết kể gì đây?
  Cái làng bãi cửa sông, nước và bùn mặn chát
  Tớ xa làng, mặn – là điều nhớ nhất.
  Mặn miếng cơm, mặn cả nước pha trà
  Gió mặn rồi lại nắng mặn trên da
  Người sắt lại như đồng hun, đá đẽo
  Tháng gió hanh lúa bạc đòng, khoai héo
  Tháng gió nồm sương đọng muối trên vai.
  Làng mới sinh chẳng có chuyện lâu dài
  Cây đa chưa xanh, cây đề còn trẻ
  Không có miếu thổ thần ông bình vôi sứt mẻ
  Thổ thần còn vác đất ngoài đê.
  Đây là nhưng lão nông – thuở các cụ tìm về
  Đất làng tớ chỉ toàn sú vẹn
  Cái gọng vó cắm lên thành mái lều, mưa giột
  Lấy sắn khoai mà vượt thổ dựng làng
  Cả đời người các cụ phải gian nan
  Mới có được cái làng sinh ra tớ.

  Làng gần biển mùa nào không bão gió
  Làng các cậu hiu hiu, làng tớ tốc nhà rồi
  Mái còi phải lợp dày, tường đất thấp nhỏ nhoi
  Cái nhà ở trông vào như cái tổ
  Đêm khó ngủ cũng vì con sóng vỗ
  Sóng vô hồi làm tớ nghĩ lan man
  Đất cửa sông, dân chín họ mười làng
  Có Phát Diệm, có Hưng Yên, Phủ Lý…
  Cái năm đói đi hàng đàn hàng lũ
  Chỗ cùng trời thành chỗ sống nuôi nhau.

  Tớ xa quê cũng là mới lần đầu
  Đêm thứ nhất, tớ nằm, tớ khóc
  Cái làng nhỏ cửa sông, ôi mùi bùn mùi đất!
  Tớ muốn về đi chăn vịt ngoài đê
  Con nước lên đi kéo còi theo bè
  Tớ muốn ngụp vào vị làng mặn chát!
  Các bạn tớ giờ vẫn đang vác đất
  Làng lấn dần ra mãi phía khơi xanh
  Con đê quai mười năm đắp một lần
  Mười năm đủ một lớp người khôn lớn
  Lại rửa mặn, khử chua, lại bùn lầy, gió chướng
  Đê quai xong thì phù sa lại đến
  Suốt đời người luôn cứ bắt đầu đi.

  Đây là điều mỗi bận nghĩ về quê
  Tớ lại thấy rằng mình không xa nó
  Cái vị mặn của bùn lầy lắng biển
  Vẫn nguyên còn trong vị mặn mồ hôi
  Tớ đi xa, dẫu hết cả đời người
  Thì tớ cũng đang cùng doi đất tiến.

  Cái làng tớ chưa có gì thành chuyện.
  Kể chuyện làng chẳng lẽ kể mồ hôi
  Còn cái mặn xót da thì các cậu biết rồi
  Chỉ cần nếm một lần trong vị muối.

  Tiền Hải, 6/1973

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)