Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Tôi là…

  Tác giả:

  Wifi sẽ bị cắt
  điện thoại sẽ bị cắt
  con người sẽ bị cắt
  bị cắt rời
  khỏi phần thế giới còn lại

  điện sẽ bị cắt
  nước có thể cũng bị cắt
  chân đã bị đánh gãy
  cửa đã bị gác
  không khí đã bị đầu độc
  thực phẩm sẽ hết
  chỉ còn chút thời gian
  cuối cùng
  còn sót lại

  chúng sẽ đến trong năm phút nữa
  chúng sẽ đến trong một phút nữa
  chúng đến sau dòng chữ này
  nếu không mở, chúng sẽ đạp cửa
  có thể chúng sẽ đưa giấy mời ra phường làm việc
  có thể chúng sẽ đọc lệnh tạm giam
  có thể chúng sẽ chìa giấy soát nhà
  có thể sẽ có tổ dân phố làm chứng
  nhưng có thể chẳng có gì cả
  mà cũng chẳng cần gì nữa
  chỉ ôm
  rồi chào Mẹ, con đi…

Bình luận

ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)