Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Kha Tiệm Ly


 • Hùng ca Quang Trung


  […]

  Vó ngựa tung hoành giữa núi đao
  Cứu dân thoát khỏi biển ba đào
  Sông Hồng xác giặc lênh bênh nổi
  Gò Đống thây thù chất ngất cao
  Bảo kiếm sáng ngời rung ánh nguyệt
  Chiến công chói rạng dậy tầng sao
  Giang sơn một cõi nghìn thu vững
  Tanh máu xâm lăng nhuộm chiến bào!

  Hồ Thơm Nguyễn Huệ
  Mãi mãi về sau
  Chiến tích một thời rung bốn biển
  Uy linh ngàn thuở động năm châu!
  Hồ Thơm Nguyễn Huệ
  Áo vải Tây Sơn:
  Đường cũ dẫu mờ muôn dấu ngựa
  Sử xanh còn rạng tấm lòng son.

 • Hoàng Sa nộ khí phú


  […]

  Đã biết,
  Hễ gieo chinh chiến là kín đất đau thương,
  Nếu động can qua thì mịt trời tang tóc.
  Vậy mà sao,
  Chẳng lo điều yên nước no dân,
  Lại quen thói xua quân chiếm đất?
  Như nước ta,
  Một dải non sông, nam bắc chung giềng,
  Trăm triệu anh em, trước sau như nhất.
  Hoàng Liên, Tam Đảo, Hồng Hà, Cửu Long, là máu là xương,
  Phú Quốc, Côn Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa là da là thịt.
  Máu xương đâu lẽ tách rời,
  Thịt da dễ gì chia cắt?
  Mà là liền tổ quốc phồn vinh,
  Mà là khối giang sơn gấm vóc.
  Người trăm triệu nhưng vốn một lòng,
  Tim một trái dẫu nhiều sắc tộc!
  Nữ nhi chẳng thiếu bậc anh hùng,
  Niên thiếu cũng thừa người kiệt xuất.

  […]