Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Hoàng Sa nộ khí phú

  Tác giả:

  Ngựa cũ quen đường,
  Đĩ già lậm nết.
  Việc phế hưng mỗi thuở khác nhau,
  Mộng bá chủ bao đời y hệt!

  Ta thấy ngươi,
  Từ Đông Chu bị họa Thất Hùng,
  Đến Hậu Hán bị xiềng Tam Quốc.
  Đất Trường An thây chất chập chùng,
  Bờ Vô Định xương phơi chất ngất!

  Đã biết,
  Hễ gieo chinh chiến là kín đất đau thương,
  Nếu động can qua thì mịt trời tang tóc.
  Vậy mà sao,
  Chẳng lo điều yên nước no dân,
  Lại quen thói xua quân chiếm đất?
  Như nước ta,
  Một dải non sông, nam bắc chung giềng,
  Trăm triệu anh em, trước sau như nhất.
  Hoàng Liên, Tam Đảo, Hồng Hà, Cửu Long, là máu là xương,
  Phú Quốc, Côn Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa là da là thịt.
  Máu xương đâu lẽ tách rời,
  Thịt da dễ gì chia cắt?
  Mà là liền tổ quốc phồn vinh,
  Mà là khối giang sơn gấm vóc.
  Người trăm triệu nhưng vốn một lòng,
  Tim một trái dẫu nhiều sắc tộc!
  Nữ nhi chẳng thiếu bậc anh hùng,
  Niên thiếu cũng thừa người kiệt xuất.
  Mười năm phục quốc, gươm Lê Lợi thép vẫn sáng ngời,
  Ba lượt phá Nguyên, sông Bạch Đằng cọc còn nhọn hoắt.
  Thùng! Thùng! Thùng! Liên hồi giục, trống Ngọc Hồi hực bước tiến quân.
  Đánh! Đánh! Đánh! Luôn miệng thét, điện Diên Hồng, vang lời Sát Thát.
  Ải Chi Lăng, Liễu Thăng chết còn lạc phách kinh hồn,
  Sông Nhị Hà, Sĩ Nghị chạy còn đứng tim vỡ mật.
  Thoáng thấy vó câu Thường Kiệt, Khâm Châu ngàn dặm, không còn bóng quỉ bóng ma,
  Chợt nghe tiếng sét Đống Đa, Quảng Đông toàn tỉnh chẳng tiếng con gà con vịt. ((Sử ghi: Khi Lý Thường Kiệt xua quân qua Khâm Châu, Liêm Châu, cũng như khi quân Thanh bại trận Đống Đa chạy về, thì dân Trung Quốc vùng biên giới kinh hoàng chạy theo, “từ Nam Quan về Bắc hàng trăm dặm vắng tanh, không thấy bóng con gà, con vịt”))
  Hùng khí dù dậy trời Nam,
  Nghĩa nhân lại tràn đất Bắc:
  Thương ngươi binh bại, tàn quân về còn cấp xe ngựa rình rang ((Việc Lê Lợi cấp ngựa và lương thực cho tù binh quân Minh bại trận về nước))
  Trọng kẻ trung can, hổ tướng chết vẫn được khói hương chăm chút. ((Việc dân ta lập miếu thờ Sầm Nghi Đống))
  Mạc Cửu đem quân lánh nạn, chúa ta vẫn mở dạ đón người,
  Hoa Kiều mượn đất ở nhờ, dân ta vẫn chia cơm xẻ thóc.
  Phúc cùng hưởng khi mưa thuận gió hòa,
  Họa cùng chia lúc sóng vùi gió dập.
  Giúp các ngươi như kẻ một nhà,
  Thương các ngươi như người chung bọc!
  Thế mà nay,
  Ngươi lại lấy oán trả ơn,
  Ngươi lại lấy thù báo đức!
  Ăn đàng sóng, nói đàng gió, y như đĩ thúi già mồm.
  Lộn bề ngược, tráo bề xuôi, khác chi điếm già bịp bạc.
  Kéo neo tuần hạm, ào ào đổ bộ Hoàng Sa,
  Quay súng thần công, ầm ĩ tấn công Đá Bắc.
  Chẳng chấp hải qui,
  Chẳng theo công ước.
  Quen nết xưa xấc láo, giở giọng hung tàn,
  Lậm thói cũ nghênh ngang, chơi trò bạo ngược.
  Nói cho ngươi biết; dân tộc ta:
  Từng đánh bọn ngươi chỉ với ngọn giáo dài,
  Từng đuổi bọn ngươi chỉ bằng thanh kiếm bạc.
  Từng đánh Tây bằng ngọn tầm vông,
  Từng đuổi Nhật với thanh mác vót!
  Vì khát tự do mà uống nước đìa,
  Vì đói độc lập mà ăn cơm vắt.
  Sá chi tóc gội sa trường,
  Đâu quản thây phơi trận mạc.
  Hãy liệu bảo nhau,
  Nhìn thây Gò Đống mà liệu thắng liệu thua,
  Thấy cọc Bạch Đằng mà nghĩ sau nghĩ trước!
  Đừng để Biển Đông như Đằng Giang máu nhuộm đỏ lòm,
  Đừng để Hoàng Sa là Đống Đa xương phơi trắng xác!
  Nếu ngươi dựa vào hỏa tiễn, phi cơ,
  Thì ta cũng có tuần dương, đại bác.
  So vũ khí, thì kẻ nhược người cường,
  Đọ trái tim, coi ai gang ai sắt?
  Thư hãy xem tường,
  Hoàng Sa hạ bút.

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)