Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Hùng ca Quang Trung

  Tác giả:

  “Đánh cho chúng chích luân bất phản
  Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn”

  Vó ngựa thù…
  Vang rền biên ải
  Nhói tim người áo vải cờ đào
  Tuốt gươm thiêng, lấp lánh mấy tầng sao
  Quyết giữ lấy quê hương từng ngọn cỏ
  Máu hùng anh cháy ngời như ngọn lửa
  Máu ba quân ngùn ngụt chí kiêu hùng
  Ứng lời người,
  Dài một dãy non sông…
  Trường Sơn vội vươn mình cao thêm thước
  Hoành Sơn vội xoay mình vươn tới trước,
  Cho dòng quân như thác lũ dâng tràn
  Một lời thề rúng động cả giang san…
  “Đánh cho chúng chích luân bất phản
  Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn” ((Lời vua Quang Trung nói với tướng sĩ trước khi xuất trận))
  Từng dòng người như thác đổ miên man
  Tiếng ngựa hí vang vang trời một cõi
  Sau bạch tượng, vó câu ào đá sỏi
  Sau tướng quân, gươm thép tuốt sáng ngời!
  Bạch Đằng giang háo hức máu xưa sôi
  Ngàn sông rạch như lưới trời bủa sẵn
  Sóng trường giang ào ào cơn quốc hận
  Hoàng Liên Sơn ngân ngất dáng ngang tàng…
  Trống Ngọc Hồi chấn động đến Nam Quan
  Đồn Khương Thượng quân thù thây chất đống
  Tiếng quân reo, cướp hồn Sầm Nghi Đống
  Tiếng quân reo, cuồn cuộn sóng sông Hồng…

  Vó ngựa tung hoành giữa núi đao
  Cứu dân thoát khỏi biển ba đào
  Sông Hồng xác giặc lênh bênh nổi
  Gò Đống thây thù chất ngất cao
  Bảo kiếm sáng ngời rung ánh nguyệt
  Chiến công chói rạng dậy tầng sao
  Giang sơn một cõi nghìn thu vững
  Tanh máu xâm lăng nhuộm chiến bào!

  Hồ Thơm Nguyễn Huệ
  Mãi mãi về sau
  Chiến tích một thời rung bốn biển
  Uy linh ngàn thuở động năm châu!
  Hồ Thơm Nguyễn Huệ
  Áo vải Tây Sơn:
  Đường cũ dẫu mờ muôn dấu ngựa
  Sử xanh còn rạng tấm lòng son.

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)