Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Quách Thoại


 • Đường Tự Do


  Kìa nắng trắng nắng xanh nắng vàng
  Nắng hát nắng múa nắng cười
  Trên thành phố trên vỉa hè
  Trên tà áo em tươi
  Đường Tự Do chảy thẳng
  Các anh đi về tuổi đúng hai mươi
  Thế hệ mới mắt sáng ngời tin tưởng
  Ta đứng chết bên góc đường
  Một phút lòng say chiêm ngưỡng

  […]

 • Người em gái


  […]

  “Phải rồi lúc bị chém
  Máu chảy rất nhiều
  Phải rồi trước khi chết
  Cô ta chắp tay ngó lên mặt trời chiều
  Phải rồi lúc bị chặt đầu
  Trước sau cô ta không nói được một điều
  Mà thưa ông người bắt cô ta thì rất nhiều
  Mà thưa ông người cầm dao thì rất nhiều
  Mà thưa ông người đọc bản án thì rất nhiều
  Mà thưa ông người tán thưởng cũng rất nhiều
  Mà thưa ông người cắt cổ cũng rất nhiều
  Mà thưa ông người hỏa thiêu cũng rất nhiều

  […]

 • Phạm Văn Thông


  Anh có thấy không?
  Hai chân nó trồi lên mặt đất kìa
  Giữa khoảng đồng không

  Anh có nhớ không?
  Lúc người ta bắt nó ra ngoài đồng
  Thì nó vẫn còn sống
  Ðến khi nhận đầu nó xuống
  Thì nó vẫn còn sống

  Anh có nhớ không?
  Khi người ta lấp đất lên rồi
  Thì nó vẫn còn sống

  […]

  Thì nó vẫn còn sống: Phạm Văn Thông!

 • Hợp tấu


  […]

  Ta vừa gặp ta
  Ánh sáng nằm nghiêng ngã ngửa
  Màu sắc dựa thành muôn cánh cửa
  Đêm và trưa
  Âm dương hòa đôi lứa
  Cảm giác tìm nhau tắm rửa
  Không gian với thời gian lần lựa
  Gặp nhau vừa khi đúng giữa
  Trong một giờ thiêng chung đụng
  Ấm cúng vô cùng
  Và sâu thẳm mông lung …

  […]