Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Thanh Thảo


 • Một người lính nói về thế hệ mình


  ngày chúng tôi đi các toa tàu mở toang cửa
  không có gì phải che giấu nữa
  những thằng lính trẻ măng tinh nghịch ló đầu qua cửa sổ
  những thằng lính trẻ măng quân phục xùng xình
  chen bám ở bậc toa như chồi như nụ
  con tàu nổi hiệu còi rung hết cỡ
  và dài muốn đứt hơi
  hệt tiếng gã con trai ồm ồm mới vỡ
  thế hệ chúng tôi
  hiệu còi ấy là một lời tuyên bố

  […]