Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Tú Kếu


 • Bài hát khai đao


  Sống không thù nhau hề… chết không oán nhau
  Một phút khai đao hề, rụng mấy trăm đầu
  Ba hồi trống giục càng hăng máu
  Miệng hát tay khua hề, ánh thép bay mau!

  Ánh thép bay mau, ánh thép bay mau
  Lạnh buốt xương da hề, lấp loáng muôn màu
  Ðao ta mài sắc lia ngon xớt
  Ta chém treo ngành hề, ngươi chẳng thấy đau!

  Lưỡi đao ta hề, sấm sét tung hoành
  Chém đông chém tây hề, thoăn thoắt đưa nhanh
  Phạt trái đầu lâu gập xuống…
  Quật ngang, hồn bổng mây xanh!

  Ta tiến ta ca hề, khi tiến khi lui
  Chân trước nhịp nhàng, lòng ta bùi ngùi
  Ngửa mặt nhìn trời mong đừng ai oan khuất
  Phật, Chúa đưa đường hề, siêu thoát các ngươi!

  […]