Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Cơn giận

  Tác giả:

  Có những cơn điên xé được đời,
  Những cơn quằn quại máu tanh hôi,
  Mà hồn rít lại rồi căng thẳng,
  Chờ nuốt không gian xuống khắp người.

  Ôi! những bàn tay cấu lấy tay,
  Và vò nát ngực, sóng lung lay
  Nghìn muôn tia lửa ngầu trong mắt,
  Rung cả thân mình, chuyển cả mây.

  […]

 • Tau chưởi

  Tác giả:

  […]

  tau chưởi thẳng vào mặt bây
  không bóng không gió
  không chó không mèo
  mười hai nhánh họ bây đem lư hương bát nước
  giường thờ chiếu trải sắp hàng một dãy ra đây
  đặng nghe tau chưởi
  tau kêu thằng khai canh khai khẩn tam đợi mười đời
  cao tằng cố tổ ông nội ông ngoại cha mẹ chú bác cô dì
  con cháu thân hơi cật ruột bây tau chưởi
  tau chưởi cho tiền đời dĩ lai bây mất nòi mất giống
  hết nối dõi tông đường
  tau chưởi cho mồ mả bây sập nắp
  tau chưởi cho bây có chết chưa liệm ruồi bu kiến đậu
  tam giáo đạo sư bây
  cố tổ cao tằng cái con cái thằng nào móc miếng cho bây
  hà hơi trún nước miếng cho bây
  bây ỉ thế ỉ thần
  cậy nhà cao cửa rộng
  cậy tiền rương bạc đống
  bây ăn tai nói ngược
  ăn hô nói thừa
  đòn xóc nhọn hai đầu
  ngậm máu phun người
  bây bứng cây sống trồng cây chết
  vu oan giá hoạ
  giết người không gươm không dao
  đang sống bây giả đò chết
  người chết bây dựng đứng cho sống
  bây sâu độc thiểm phước
  bây thủ đoạn gian manh

  […]

 • Em mơ có một phiên tòa

  Tác giả:

  […]

  Bom và súng
  Giết một dòng sông
  Giết một con đò
  Có mẹ em và năm mươi cuộc sống
  Cô gái bằng em
  Mắt nhìn vào hy vọng
  Có em nhỏ bằng em em
  Thích chơi bi và chạy trốn…
  Bom và súng
  Ai dạy mi giết người
  Bầy giặc lái cúi đầu câm lặng.

  Có khác chăng sông Hồng
  Dòng Pô tô mác nước xanh như thạch
  Nước xanh, nước hồng đều cùng nước dòng sông
  Nếu bom đạn Việt Nam đổ xuống dòng Pô tô mác?

  Em trừng mắt nhìn lũ người làm giặc
  Chúng câm lặng cúi đầu.

  Bầy giặc lái cúi đầu câm lặng
  Chúng đã tắm tuổi thơ trong lòng mát dòng sông
  Chúng đã ngắm biển đêm sau một ráng trời hồng
  Chúng đã hái nho về ngâm rượu
  Chúng biết mặc áo quần đủ kiểu
  Biết hôn mẹ và hái hoa…
  Nhưng tay chúng lại biết cầm cả súng.

  […]

 • Bài hát khai đao

  Tác giả:

  Sống không thù nhau hề… chết không oán nhau
  Một phút khai đao hề, rụng mấy trăm đầu
  Ba hồi trống giục càng hăng máu
  Miệng hát tay khua hề, ánh thép bay mau!

  Ánh thép bay mau, ánh thép bay mau
  Lạnh buốt xương da hề, lấp loáng muôn màu
  Ðao ta mài sắc lia ngon xớt
  Ta chém treo ngành hề, ngươi chẳng thấy đau!

  Lưỡi đao ta hề, sấm sét tung hoành
  Chém đông chém tây hề, thoăn thoắt đưa nhanh
  Phạt trái đầu lâu gập xuống…
  Quật ngang, hồn bổng mây xanh!

  Ta tiến ta ca hề, khi tiến khi lui
  Chân trước nhịp nhàng, lòng ta bùi ngùi
  Ngửa mặt nhìn trời mong đừng ai oan khuất
  Phật, Chúa đưa đường hề, siêu thoát các ngươi!

  […]

 • Khâm Thiên

  Tác giả:

  […]

  lãnh tụ tối cao của mọi đảng trên đời
  các ông kêu: vì hạnh phúc con người
  nay con người chết đi
  cái phúc ấy ai dùng được nữa!
  chục chiếc B-52
  không đổi được một trẻ nghèo Ngõ Chợ
  không thể nhân danh bất-cứ-cái-gì
  bắt máu vạn dân lành phải đổ
  không thể chắp bình minh
  bằng xương thịt những mặt người vỡ nát
  ai tự xưng môi kề răng lạnh
  ai khoác tặng chúng tôi vinh dự đẹp
  các anh đón đưa nâng cốc chúc hoà bình
  các anh quyên thuốc men các anh đi biểu tình
  rồi thanh thản trồng hoa và câu cá
  và tìm thấy lương tâm mình yên ả
  trong nỗi đau quằn quại của chúng tôi
  ta oán giận các người, đồ dối trá
  loài người chung vai nhận tội ác này
  anh và tôi, vâng, tôi nữa, cả tôi
  chúng ta đã ngu dốt đến nỗi
  không che chở được mẹ già em dại
  khỏi quả bom tàn bạo tự trời cao

  […]