Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Bài hát khai đao

  Tác giả:

  Sống không thù nhau hề… chết không oán nhau
  Một phút khai đao hề, rụng mấy trăm đầu
  Ba hồi trống giục càng hăng máu
  Miệng hát tay khua hề, ánh thép bay mau!

  Ánh thép bay mau, ánh thép bay mau
  Lạnh buốt xương da hề, lấp loáng muôn màu
  Ðao ta mài sắc lia ngon xớt
  Ta chém treo ngành hề, ngươi chẳng thấy đau!

  Lưỡi đao ta hề, sấm sét tung hoành
  Chém đông chém tây hề, thoăn thoắt đưa nhanh
  Phạt trái đầu lâu gập xuống…
  Quật ngang, hồn bổng mây xanh!

  Ta tiến ta ca hề, khi tiến khi lui
  Chân trước nhịp nhàng, lòng ta bùi ngùi
  Ngửa mặt nhìn trời mong đừng ai oan khuất
  Phật, Chúa đưa đường hề, siêu thoát các ngươi!

  Này bọn tham quan hề, cổ đã rửa chưa?
  Ăn đút như ranh, dù chết cũng vừa
  Yêu nước thương dân ngoài cửa miệng
  Hồn về chín suối nhớ đi tu!

  Này bọn nhiễu nhương, khuấy cho nước đục
  Mưu danh cầu lợi hề, thác đà phải lúc
  Một nhát đao bay hề, có lên thiên đường
  Chừa thói lưu manh hề, kẻo rồi hoàn tục!

  Này lũ gian thương buôn bán lọc lừa
  Ðầu cơ tích trữ theo nắng theo mưa
  Loáng ánh đao bay hề, nghìn tia máu vọt
  Hỡi các ngươi, có sống cũng như thừa!

  Này những tên cường hào, ác bá
  Thôn quê hẻo lánh hiếp dân lành
  Lương tâm mất hiện nguyên hình thú dữ
  Chớp đao bay máu vọt sặc mùi tanh!

  Này bọn lọc lừa chính trị
  Ngoại lai xâu xé dân ta
  Ta chém vòng quanh trái đất
  Ðưa các ngươi hồn quỉ biến thành ma!

  Sống không thù nhau hề chết không oán nhau
  Một phút khai đao hề rụng mấy trăm đầu
  Ta múa ta ca hề chân đi theo nhịp
  Phạt ngang chém dọc hề kẻ trước người sau! ((Lấy trong truyện Chém treo ngành của Nguyễn Tuân))

  Bình luận

  1. ĐỌC THƠ TÚ KẾU,
   BÀI “BÀI HÁT KHAI ĐAO”

   Bài thơ quái dị nghe ghê rợn
   Viết để làm chi để làm chi
   Chỉ toàn tưởng tượng thông thường vậy
   Có ích gì đâu giữa cuộc đời

   Mơ trăng mơ trăng và mơ trăng
   Chỉ thả lời thơ đến chị Hằng
   Cuộc đời thực tại đâu trong mộng
   Dễ ích cuộc đời thực tế chăng ?

   Khai đao khai đao để làm gì
   Có gì để hát để tùy nghi
   Chẳng qua chỉ kiểu mơ màng hảo
   Hỏi ích trên đời có mấy khi

   Quả thơ Tú Kếu chẳng gì hay
   Chỉ có phô trương kiểu vậy mà
   Đâu chút so gì như Tú Mỡ
   Còn lâu mới được Tú Xương xưa

   NHÀ THƠ ĐẠI NGÀN
   (20/02/16)

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)