Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Cái nền căm hờn

  Những cái nền tro xám
  Để lại trong làng vắng
  Để lại trong hoang vắng
  Những cái nhìn rất đau

  Bà con ơi, đi đâu
  Mà nền xưa để lại
  Cái nền sẫm bóng người
  Nay lấp vào cỏ dại?

  Nơi ta và tổ tiên
  Vẫn đi về trước cửa
  Nơi mùa màng vất cả
  Vẫn thơm lừng mái phên

  Nơi em buổi đầu tiên
  Khóc trong mùa sen lên
  Mười lăm năm với giặc
  Súng em giờ chạm hiên

  Nơi cha đi nhận đất
  Và ta nhớ mùa đầu
  Cái nền ta bỗng chật
  Lúa vàng và cờ sao

  Ôi cái nền làng ta
  Dựng lên cùng thớ đất
  Ta quen đi chân trần
  Thăm nhau mà thấy mát

  Nền quanh về một hướng
  Người đi chung một đường
  Đất với người chung thủy
  Đất với người kiên cường…

  Bà con ơi, đi đâu
  Mà nền xưa để lại
  Cái nền sẫm bóng người
  Nay lấp vào cỏ dại?

  Con ơi, con chớ hỏi
  Giặc Mỹ cày nát thôn
  Nhà đốt, người lùa trại
  Còn cái nền căm hờn…

  20-8-1970

  Bình luận

  1. ĐỌC THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM,
   BÀI “CÁI NỀN CĂM HỜN”

   Đọc lên chỉ thấy tầm thường
   Lựa vần sắp chữ cũng dường ấy thôi
   Cố len khẩu hiệu vài nơi
   Thương vay khóc mướn một thời tầm vơ

   Nhà thơ chẳng phải nhà thơ
   Như anh cán bộ hò lơ vậy mà
   Đọc vài bài thử ra xa
   Cũng chừng ấy điệu quả là chán thay

   Đã nghe tên Nguyễn Khoa Điềm
   Cất công tìm thử vài bài đọc chơi
   Đọc toàn chỉ thấy lơi khơi
   Lạt như nước ốc hỏi đời phải chăng

   Thôi thì thơ kiểu nhung nhăng
   Trên đời đọc mãi dễ hằng hết đâu
   Trải qua một cuộc bể dâu
   Rồi ra cũng chỉ có hầu còn chi

   Tiếc thay một thuở phân kỳ
   Cát vàng lẫn lộn có gì mà hay
   Tưởng trong có rỗng ngoài đầy
   Nhưng ngoài cũng rỗng thôi thầy chịu thua

   Thời xưa thơ quả được mùa
   Thời nay thơ quả mất mùa thương thay
   Cầm bằng như là me bay
   Ngàn ngàn đổ xuống quét đầy đổ đi

   Thi ca thôi chẳng được gì
   Cái đời giả tạo có chi mà còn
   Thà nghe chim hót véo von
   Gió ngàn rào rạt cũng còn hơn thơ

   NHÀ THƠ ĐẠI NGÀN
   (11/01/16)

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)