Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Võ Quang Luân


 • Khi sống một mình


  Khi sống một mình tôi dễ dàng chịu đựng
  Cái rét của một đêm
  Cái nóng một chiều
  Ăn một niêu cơm
  Ngủ một gian lều
  Đắp tấm chăn đơn
  Nằm vừa phản mỏng
  No đói hàng ngày liệu cơm gắp mắm
  Nhịp sống bốn mùa ngày tháng như nhau
  Tôi cũng chịu đựng được thôi khi những kẻ sang giàu
  Khinh miệt nhìn tôi nghèo túng
  Và trả giá thật là rẻ rúng
  Mồ hôi tim óc của tôi

  […]