Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Khi sống một mình

  Tác giả:

  Khi sống một mình tôi dễ dàng chịu đựng
  Cái rét của một đêm
  Cái nóng một chiều
  Ăn một niêu cơm
  Ngủ một gian lều
  Đắp tấm chăn đơn
  Nằm vừa phản mỏng
  No đói hàng ngày liệu cơm gắp mắm
  Nhịp sống bốn mùa ngày tháng như nhau
  Tôi cũng chịu đựng được thôi khi những kẻ sang giàu
  Khinh miệt nhìn tôi nghèo túng
  Và trả giá thật là rẻ rúng
  Mồ hôi tim óc của tôi
  Tôi cũng nhẹ nhàng chịu đựng được thôi
  Khi ai đó kéo còi vượt qua tôi lên trước
  Né bên đường tôi xin nhường bước
  Và mong thầm người vượt lên nhanh
  Và tất nhiên với trái chín ngọt lành
  Tôi cũng sẽ nhẹ nhàng nếm trải
  Nếu trước đó chính tôi đã phải
  Trả một cái gì đáng đổi ngọt lành kia
  Tôi sẽ nhẹ nhàng cất bước ra đi
  Đường thiên lý dãi dầu thanh thản
  Có lẽ chẳng còn gì có thể là hoạn nạn
  Khi tôi sống một mình đối diện với đời tôi
  Thế mà còn một điều đó người ơi
  Ấy là lúc em nhìn tôi đằm thắm
  Em không nói nhưng tôi biết là em thương tôi lắm
  Còn tôi thì…
  chừng gục dưới chân em
  Tôi sẽ chẳng còn thanh thản bình yên
  Khi biết chắc lòng mình
  Sẽ yếu mềm trước tình người sâu nặng
  Và bởi thế người ơi
  Tôi chẳng dễ gì chịu đựng
  Một mối tình
  Khi quen sống cô đơn

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)