Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Chiều sinh ra

  Có chiều nào như buổi chiều nay
  Cây ôm trời xuống để em đầy
  Mơ mơ lời cỏ chân mày phố
  Chiều nhớ thương chiều cây nhớ cây

  Nghiêng cả chiều nay bông hồng vàng
  Giọt chiều trên má lá chiều loang
  Em hóa cánh buồm trên mặt đất
  Xanh khoảng trời em mới chở sang

  Có lẽ nào tôi lại khói sương
  Chiều sa đêm mới nhận ra đường
  Trăng sao từ độ sinh thành ấy
  Chiều có em rồi hoa mới hương

  Áo tím chiều ơi nắng gió ơi
  Mênh mông là chỗ có em ngồi
  Xin cho một chấm trong trời đất
  Ðể vịn qua chiều em dắt tôi.