Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Tự trách

  […]

  Tôi treo tôi bằng sợi chỉ niềm tin
  vết hằn trên da đau thắt
  buổi tối nhìn vào gương thấy mắt mình sưng lên
  một giấc ngủ cắn bật máu môi
  thấy mình tội quá

  Sáng thức dậy mặt trời vẫn lên
  tôi đeo kính đen đi ra đường
  buồn như mình vừa chết
  buồn như đưa đám tôi…