Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Gương

  Tác giả:

  […]

  chúng ta cùng bước vào đời sống
  ở nơi này ta được gọi là bà
  còn nơi kia ta là cô (cũng có gì khác biệt? )
  chúng ta cùng nhếch môi khinh mạn
  như đã cùng để rơi một giọt nước mắt âm thầm
  cùng đớn đau lặng lẽ
  cùng đợi chết từng giờ
  và trong thăm thẳm tình – dù tăm tối ê chề hay rực ngời
  kiêu bạc
  cũng có ai khác đâu
  ngoài chúng ta gậm nhấm cùng nhau
  (ôi với dấu răng mòn
  ta tha tình buồn bã)

  […]