Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Hồng Phú Châu Giang

  Tác giả:

  […]

  Hồng Phú, những cô hàng tạp hóa
  Mắt đẹp nhìn bâng khuâng
  Những tốp người quân phục
  Chiều kéo từ đâu qua
  Lối qua Hồng Phú xưa
  Sắt đường tàu hoen gỉ
  Tà-vẹt rào vườn rau
  Cỏ dại xương rồng
  Mọc lên rậm rạp
  Lấn đường xe lửa bóc
  Đá từng đống
  Nằm thương dĩ vãng
  Nhớ đường dài vào Nam
  Những cánh buồm nâu
  Sớm chiều căng lướt sóng
  Liều mạng với tàu bay
  Sông Châu Giang
  Mỗi lúc nước đổ về
  Từng bè lớn bèo tây
  Hoa tím dập dềnh gió thu man mác.

  […]