Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Bài cho hải đảo hờn căm

  Tác giả:

  Lời biển gọi cuối năm
  Hờn căm trừng mắt lửa
  – Hỡi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa …

  Mẹ đứng mũi Sơn Chà
  Gửi hồn ra Ðông Hải
  Ðảo nổi giận nên biển cuồng sóng dậy
  Ôi, đất nước ông cha: tay đứt lòng đau
  Súng thét khơi xa, sao lửa đốt trong đầu
  Lòng mẹ bời bời: ruột mềm máu chảy
  Mắt mẹ trông vời, triền môi run rẩy:
  – Hỡi Hoàng Sa, hỡi các cháu con ta?

  Con cháu mẹ
  Năm mươi đứa làm anh hùng của bể
  Năm mươi con thành dũng sĩ Trường Sơn
  Bốn ngàn năm mài nhọn mũi căm hờn
  Phóng mắt hận, nghiến răng ghìm giặc Bắc.
  Cờ Nương Tử phất bay hồn xâm lược
  Gươm Mê Linh thét máu nhuộm đầu voi
  “Trèo lên đỉnh núi mà coi
  Dáng Bà quản tượng trăng soi ngời ngời.”

  Cửu Chân hề, Cửu Chân ơi!
  Gót nhi nữ ra khơi
  Ðạp tan luồng sóng dữ
  Chém cá tràng kình, rạng danh liệt nữ
  Dũng khí Nhụy Kiều gục mặt Bắc quân!

  […]