Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Hoa khế

  Tác giả:

  Chiều nay anh lại trở về đây
  Giặt áo cho con bên giếng này
  Gàu nước kéo lên nghe nằng nặng
  Không biết lòng xa, em có hay?

  Mặt nước ngày xưa có sâu hơn
  Rêu có xanh thêm, bờ giếng mòn
  Lỗ chỗ thành xưa nhiều dấu đạn
  Anh nghe lòng chùng bên áo con

  Giếng nước ngày xưa em soi mặt
  Soi tuổi thơ ngây, tuổi hẹn hò
  Nước đã thấm vào nghìn lớp đất
  Anh về màu nước vẫn như xưa

  Bên giếng ngày xưa anh đến chơi
  Những đêm trăng lọc một khoảng trời
  Hai đứa nhìn nhau qua thành giếng
  Trên đầu hoa khế, bóng trăng rơi

  […]