Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Nghịch thiên

  Tác giả:

  […]

  Hỡi ơi tai đục trần gian
  Sao nghe nổi máu cung đàn bão mưa
  Hỡi ơi mắt trắng cõi thừa
  Sao nhìn nổi ngọc trên thơ tỏ tình
  Chung thân can tội nghịch thiên
  Còn say cuồng vọng thản nhiên ngạo trời

 • Chiêu hồn nước

  […]

  Nghĩ lắm lúc đương cười hóa khóc,
  Muốn ra tay ngang dọc dọc ngang.
  Vạch trời thét một tiếng vang,
  Cho thân tan với giang san nước nhà.

  Đồng bào hỡi! Con nhà Hồng Việt,
  Có thân mà chẳng biết liệu đời.
  Tháng ngày lần lữa đợi thời,
  Ngẩn ngơ ỷ lại ở người, ai thương!

  Nay sóng gió bốn phương dữ dội,
  Có lẽ nào ngồi đợi mãi sao?
  Đồng bào trút giọt máu đào,
  Thương ôi! Tội nghiệp ai nào xót đây!

  Nên mau mau dậy ngay kẻo muộn!
  Mà xót thương đến chốn Nhị, Nùng.
  Xưa nay vẫn lắm anh hùng,
  Dọc ngang trời đất vẫy vùng bể khơi.

  Xưa nay vốn lắm người hào kiệt,
  Trong một tay nắm hết sơn hà.
  Nghìn thu gương cũ không nhòa,
  Mở mày mở mặt con nhà Lạc Long.

  Non sông vẫn non sông gấm vóc,
  Cỏ cây xưa vẫn mọc tốt tươi.
  Người xem cũng dáng con người,
  Cũng tai, cũng mắt như đời khác chi.

  Cảnh như thế tình thì như thế!
  Sống làm chi, sống để làm chi?
  Đời người đến thế còn gì,
  Nước non đến thế, còn gì nước non!

  […]

 • Sáu mốt

  Tác giả:

  Sáu mốt cùng ta đứng trước thềm
  Đợi trời thả tặng chút xuân thêm
  Trời thôi tặng phẩm, xuân còn hết?
  Còn cái tinh thần Nguyễn Bỉnh Khiêm.