Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Chiêu Quân

  Tác giả:

  […]

  Ngó lại xanh xanh triều Hán Đế
  Từng hàng châu lệ thấm chiên nhung
  Quân vương chắc cũng say và khóc
  Ái khanh! Ái khanh! Lời nghẹn ngùng…

  Hồ xang hồ xang xừ hồ xang…
  Chiêu Quân nàng ơi lệ dâng hàng
  Lã chã trời Phiên mưa tuyết xuống
  Chiêu Quân sang Hồ, xừ hồ xang.

 • Nguyễn Trãi trước giờ tru di

  […]

  Ôi xã tắc
  Con đường nào cũng dẫn tới pháp trường
  Bàn tay chỉ đường nào cũng bàn tay đao phủ
  Thân tùng bách há phải thân mùng tơi
  Mây trắng xưa ơi
  Sao giờ toàn những đám mây mưng mủ?
  Ta thương xã tắc không mất về tay giặc
  Lại mất về tay bọn nịnh thần
  Triều đình ai cũng là Lê Sát
  Mắt thiên tử như Nam Hải đố ai lấp đầy giai nhân?
  Luân thường đem gác gác bếp
  Chỉ ba ông đầu rau nhìn thấy dân
  Ôi Hàn Tín, Bành Việt, Phàn Khoái
  Gió trung thần đang hú gọi hồn đi
  Dưới vòm trời Lã Hậu
  Mưa tru di đỏ rực gió lăng trì …

  […]