Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Day dứt

  Tác giả:

  Lạy trời,
  Đừng để nhau đau
  Mài chi một lưỡi dao cau sắc rồi?
  Miếng trầu
  không vỏ
  chẳng vôi
  Cầm tay lơ đễnh đánh rơi góc vườn

  Trăng lên lạnh nhạt cuối đường
  Ta đi vơ vất không phương trở về
  Cỏ đâm nát ngực bờ đê
  Dòng sông chảy bởi lời thề bâng quơ …

  Hình như …
  trời định đổ mưa ?
  Hay trời cũng chỉ dối lừa nhau thôi ???

 • Tôi khóc…

  Tác giả:

  […]

  Ôi, còn có nỗi thống khổ nào hơn
  Tình cờ tôi chợt hiểu
  Một tháng có nhiều đêm trăng
  Và thời buổi ngày nay
  Vào Hoàng Cung là chuyện quá dễ dàng
  Cả con bò con heo cũng đi trên Trung lộ…
  Những gì em nói với tôi hôm đó
  Em đã nói với nhiều người…
  Ôi, những câu thơ này nó vượt quá sức tôi
  Tôi không thể cất lên được thành lời
  Nếu miệng môi tôi không đầy cát

  Nhưng tôi vẫn không vào nhà em
  Tôi quay về
  Tôi khóc

  […]