Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Phương nam khúc ca phiêu dạt của khóm lục bình

  Tác giả:

  […]

  Phương nam phương nam
  Trôi đó đây
  Rải rác
  Những mảnh đời ngơ ngác tha hương
  Hẹn cùng nhau
  Trôi nhé
  Mà trổ bông
  Dẫu sóng bủa đầu vàm
  Sóng xô cuối rạch

  Phương nam phương nam
  Xin cám ơn những dòng-sông-không-bao-giờ-ngăn-cách
  Những Lục Vân Tiên trong khí phách con người
  Xin cám ơn câu vọng cổ rất mùi
  Thấm trong hạt phù sa
  Đượm những tấm-lòng-cây-trái
  Gió chướng
  Mùa lên
  Ta còn trôi mãi

  […]