Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Mùa xuân nghe giọng Bắc

  Tác giả:

  […]

  Giọng em như quạt mo thơm
  Còn anh giống hệt thằng Bờm ngẩn ngơ
  Anh cầm chiếc quạt mà mơ
  Run tay viết một bài thơ nhói lòng
  Tiếng em hay tiếng biển Đông
  Mà nghe như sóng tơ đồng hoà âm
  Tiếng em dù rất thì thầm
  Mà nghe đủ bốn ngàn năm vỡ òa
  Tiếng em, tiếng mẹ cha ta
  Nên quê hương mãi đậm đà cháu con

  Mai này nước chảy đá mòn
  Riêng em giọng nói vẫn còn xuân xanh…