Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Trở về miền đồi

  […]

  Mặt lá nhìn ngửa
  Mặt người nhìn ngang
  Mặt loài thú lang nhìn xuống
  Khi ta còn nhìn lên kính ngưỡng
  Khi ta còn cúi xuống khẩn cầu
  Ta vẫn tự tạo ra mình bằng những dáng đau

  Vành môi cong hình lá lúa
  Đòn gánh mấu liền níu giữ cổ quang
  Một trăm dáng vòng
  Một ngàn hình cong
  Vẫn không tìm ra đốt đau của mẹ
  Con sâu đen đục vào lõi mía
  Làm thành lỗ đau đỏ au
  Con chỉ là con, con đã biết đâu
  Phải đến lúc đời con sinh nhánh
  Con mới rõ trên vòng cong cột sống
  Đốt xương nào sâu đục mẹ ơi

  […]

 • Viết lại một bài thơ Hà Nội

  Tác giả:

  […]

  Người ta không thể sống bằng niềm tin đẹp
  Bằng áp phích trên tường bằng những lời đanh thép
  Phải mang cho mọi người áo mặc cơm ăn
  Phải có nhà trường cửa sổ trời xanh
  Những bàn tay dám làm những tấm lòng dám thật
  Cuộc đời chẳng dừng chân một phút
  Những điều hôm qua tưởng tuyệt vời tốt đẹp
  Đến nay thành không đủ nữa rồi
  Những người tốt tự bằng lòng với hôm nay
  Mai sẽ là kẻ xấu

  […]

 • Về thôi

  Tác giả:

  Về thôi, người tình già ơi
  Thôn nữ chị
  đã qua cầu thóc lép
  Thôn nữ em
  trăng đầy tuột khỏi chồi tay
  Thôn nữ út
  lơ đễnh lên đòng nào biết
  Khúc tình xưa
  Xưa ấy
  Xưa rồi
  Về thôi
  Làm gì có trăm năm mà đợi
  Làm gì có kiếp sau mà chờ
  Đất Mẹ – Đất Nàng
  Con sáo sang sông
  tha cọng rơm vàng lót ổ
  […]