Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Màu thời gian

  Tác giả:

  Sớm nay tiếng chim thanh
  Trong gió xanh
  Dìu vương hương ấm thoảng xuân tình

  Ngàn xưa không lạnh nữa, Tần Phi
  Ta lặng dâng nàng
  Trời mây phảng phất nhuốm thời gian

  Màu thời gian không xanh
  Màu thời gian tím ngát
  Hương thời gian không nồng
  Hương thời gian thanh thanh

  Tóc mây một món chiếc dao vàng
  Nghìn trùng e lệ phụng quân vương
  Trăm năm tình cũ lìa không hận
  Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng

  Duyên trăm năm đứt đoạn
  Tình một thuở còn hương
  Hương thời gian thanh thanh
  Màu thời gian tím ngát.

  Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.

  Dưới đây là phiên bản do Ái Hoa trình bày.

  Bình luận

  1. Phạm Hữu Văn says:

   Tôi làm nghề không có nhiều thời gian để được tim hiểu về thơ Nước Nhà. Qua đọc “Phùng Quán, Ba Phút sự thật”, tôi mới biết về một con người, mà sau khi tim hiểu được không nhiều, trong lòng tôi cứ bâng khuâng, giữa cảm phục về một tài năng, một khí phách, một trí tuệ, một đóng góp cho nền văn học nước Việt ta và cũng rất xót xa thương tiếc một con người như Ông Đoàn Phú Tứ ! Đọc “Màu thời gian” của ông, tôi mới cảm nhận được sự tinh tế, bề sâu của nghệ thuật, và những giá trị to lớn của nó, sẽ sống mãi với thời gian ! Xin cảm ơn chính quyền thành phố Đà Nẵng, đã đặt tên ông cho một con đường. Cũng xin hãy làm hết những gì có thể làm được: đó là hãy làm một bia đá khắc bài thơ “Màu thời gian” của ông để ở đầu đường mang tên ông, cũng như tiêu sử của ông !

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)