Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Độc hành ca

  1.
  Ớ kìa thiên hạ đang say
  Ớ nghìn tay nắm nghìn tay đang cười
  Nhớ ngươi nhạt thếch rượu đời
  Tay vo chỏm tóc ta ngồi ta ca

  Tình tang lỗi nhịp mình ta
  Thương về đầu bạc xót ra má hồng
  Đèn chong ai vợ không chồng
  Võng đưa ai mẹ bế bồng không con
  Nằm đây thép rỉ son mòn
  Cái đi mất mát cái còn lần khân
  Cúi đầu bóng rét vương chân
  Ngẩng lên đã đụng giời xuân trên cành
  Không vui rau cỏ không đành
  Mà cười nghe chửa ngọt lành trái mơ
  Đã toan ném bút vùi thơ
  Thõng buông tay áo sợ dơ dáng đời
  Trót thừa, ừ ngược ừ xuôi
  Chút thân tâm sự ra người hát ngao
  Giao tình tợp chén chiêm bao
  Ngựa Hồ thôi gió bấc nào đạp xuân
  Đây người áo đỏ tầm xuân
  Đấy đi tang trắng mấy lần trùng quan
  Không dưng rét cả dây đàn
  Này cung dâng áo ngự hàn là đây!

  2.
  Nhớ xưa cùng dỗ bụi giày
  Miệng cười ha hả thơ mày rượu tao
  Say đời nhắm lẫn chiêm bao
  Thơ ra miệng dại, sầu vào mắt điên
  Đầu bừng khí núi đang lên
  Sá gì bóng tối đắp trên thân còm
  Gặp thời xô xát nước non
  Ta trôi ngươi chảy lòng còn ngó theo
  Đưa nhau qua bữa cơm nghèo
  Đứa sầu gào rượu đứa nheo mắt cười
  Vung tay như vạch ngang trời
  Bảo rằng đâu nữa cái thời ngất ngư
  Chén mồi dù hắt ưu tư
  Sao cho ráo được gió mưa lội lầm
  Cõi ngoài trăm họ muôn dân
  Sống trong rau cỏ vẫn thầm khóc than
  Sao ta lì mãi ruột gan
  Đời ai mắt sáng hơn vàng mà mong
  Chẳng nghe đỏ khé sông Hồng
  Sóng ngàn xưa vẫn đọng lòng ngàn sau
  Chẳng nhìn bóng đá thâu thâu
  Non Lam như kẻ gục đầu còn thương
  Chẳng hoài thóc giống vất vương
  Giếng khô lấp sạch cây vườn rụi hoa
  Trách nào trái rụng hương sa
  Cốt muôn trẻ đắp muôn già càng cao
  Mồ hôi làm suối chiêm bao
  Nguồn sinh vô lượng đổ vào vô biên
  Lũ mình rắp hận thành điên
  Cái câm thuở ấy cười lên thuở này

  3.
  Thế rồi thí bỏ rủi may
  Đứa giam cõi bụi đứa đày rừng sâu
  Vai cày chẳng kẻo làm trâu
  Giong xe chẳng kẻo tóc râu làm bờm
  Nẻo về chật chội áo cơm
  Dặm đi lại động từng cơn lá rừng
  Lòng ta không sóng không dừng
  Thơ vang lại vướng mấy từng cửa quan
  Ngẩng thì núi quấn mây tang
  Kìa Đông lửa cháy kìa Nam khói mù
  Kìa trời kia cũng ưu tư
  Kìa kìa đất nọ ngắc ngư lạc đường
  Nhà ta nào thiếu gì thương
  Mà ta ngăn ngắt như dường bệnh nhân
  Thuốc nào chữa nổi tà tâm
  Bao mồi danh lợi ghìm chân sông hồ
  Tóc xanh như cỏ trên mồ
  Đời hoang chôn cả xuân thu một thời
  Chao ôi! Đâu xóm nô cười
  Trẻ no vú sữa, già ngơi tiệc trà
  Tự tình trai gái như hoa
  Nằm trong vàng ngọc bước ra áo quần
  Lầu cao đời rủ rèm xuân
  Ấm no ngồn ngộn mấy tầng vô tư
  Biết gì đến giấc chinh phu
  Đêm mơ ngọc đá lầm tro giật mình
  Tay xua bóng dáng gia đình
  Mà thân lơ láo thế tình càng đau
  Đời xanh khó ngả màu nâu
  Mắt hào quang vẫn đục ngầu như say
  Nghêu ngao cho sập bóng ngày
  Khề khà cho ráo hận đầy từng hơi
  Chiều nay nhấc chén lên môi
  Không dưng tưởng nhắp máu người tanh tanh
  Khóc nhau ném chén tan tành
  Nghe vang vỡ cái bất bình thành thơ
  Cố nhân! Ới hỡi người xưa
  Dọn đi tâm sự. Đây mưa về rừng!

  Khâm Thiên, 1940

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)