Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Lòng chiến sĩ

  Kính dâng Phạm Ngũ Lão

  Bao lâu xông xáo rừng binh lửa
  Vó ngựa đêm nay cuốn bụi về
  Trong gió thanh bình lừng điệu nhạc
  Rung lòng chiến sĩ động hồn quê

  Thuở ấy ra quân lớp lớp dài
  Mẹ già phẩy áo hẹn tương lai
  Lòng con nặng giục mầm hoa nở
  Gió bốn phương lùa động chí trai

  Đốc gươm cương ngựa gọn trong tay
  Từ đấy đưa giông bão tháng ngày
  Từ đấy căm hờn say mắt tía
  Khoa đao máu giặc đỏ râu này

  Nhưng khi đền đáp cởi lòng son
  Đắp nước non thì một nước non
  Lòng ngóng tay già đan giỏ ấy
  Lòng già líu ríu mãi tình con

  Bữa chẳng no lòng giấc chẳng yên
  Một mình lẫm cẫm ngó trong đêm
  Đêm nào, đêm nảo, đêm nao nữa
  Bóng mặt trời đâu chẳng thấy lên

  Để đến đêm qua trời nổi gió
  Lá vàng khôn níu lấy cành xanh
  Người đàn bà ấy trong mong nhớ
  Bước vội qua đời một bước nhanh

  Mặt trận đêm nay mừng đắc thắng
  Rượu nồng sôi máu đỏ – ô hay
  Men buồn nhẹ bấc trong lòng vắng
  Thoáng bóng ai trong cốc rượu đầy

  Trong trướng bâng khuâng cũng có lần
  Thở dài bên giấc ngủ ba quân
  Bình thư ngừng giở, bào quên cởi
  Đèn nhớ thương ai bấc lụi dần

  Đâu đây cây cỏ chuyện xôn xao
  Chim rúc ru con tận xóm nào
  Xao xuyến cả trong lòng chiến mã
  Đuôi mừng phủi sạch bụi binh đao

  Buồn bực nâng râu đứng ngóng trời
  Ngây nhìn thoi thóp vệt sao rơi
  Chạnh lòng chiến sĩ vùng lên ngựa
  Trong gió rên dài “hỡi mẹ ơi!”

  Áo bào quạt ngựa bay phân phất
  Lối cũ băng qua dạt lúa đồng
  Má ướt sương đầm hay nước mắt
  Mà lòng sao cuộn tựa dòng sông

  Kìa bóng cau già đứng xác xơ
  Ở đây dấu vết thuở ngày xưa
  Nằm ôm gốc gạo lều nghiêng mái
  Cành liếp che sương lúc đợi chờ

  Lòng sầu tráng sĩ rối như mây
  Vội vội gò cương đổ bóng gầy
  Vội vội xô phên kêu vội vội
  – Mẹ ơi! Con đã trở về đây!

  Nhưng lời kêu gọi để ai nghe
  Mây xế trời chênh gió nặng nề
  Trăng lạnh dòm song màn rủ lạnh
  Lều hoang thôi chẳng đáp ai về

  Bà mẹ già kia cũng thế thôi
  Lời mong nhớ lắm đã câm lời
  Lời mong nhớ lắm tơ lòng đứt
  Mắt lóa chờ con khép chặt rồi

  Này khôi, này giáp, này đao mã
  Này hốt, đai, hia, mảnh ấn hầu
  Tất cả mẹ ơi! đây tất cả
  Làm sao đổi được tấm tình sâu

  Làm sao đổi được một lần thôi
  Manh áo ngàn xưa ủ ấp hơi
  Khi uống say trong bầu vú mẹ
  Cả nguồn sống ấy mẹ hiền ơi!

  Chao ôi binh lửa! ôi binh lửa
  Đây một hồn thiêng chết nữa đây
  Chao ơi binh lửa! ôi binh lửa
  Ai dẹp lòng ta trận giặc này!

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)